Sit Podcast Eritye Papa Desalin

Ti koze ak Gimelzain Gonzalez sou zanmi li David Felix

June 16, 2015

Segman sila a fèt an Angle

Lapolis nan NY sasinen David Felix, yon jèn gason Ayisyen ki te gen 24 lannen nan Manhattan Samdi 25 avril 2015. Menm lè David te soufri maladi mantal li pa t gen zam nan men l epi li pa t prezante okenn menas pou lavi polisye yo oswa okenn lòt moun.

Depi lapolis pa bò isit Ozetazini fin sasinen yon inosan yo tonbe bay manti sou sa k pase a epi tanmen yon kanpay pou fè yon dezyèm sasinay sou karaktè moun yo touye a. Lè konsa laprès nan peyi a fè kò ak leta kòmkwa moun yo touye a te merite lanmò.

Jodi a nou pale ak Gimelzain "Gimela" Gonzalez, yon non zanmi David ki pral pale ti kras sou David Felix li te konnen an.

******
Segment is in English

On April 25th, 2015 the NY Police Department murdered David Felix in Manhattan. David was a 24 year old Haitian immigrant who suffered from mental illness. David was unarmed and was not a threat to the police or anyone else.

Whenever the police in this country murder an innocent person, they lie about what they have done and then they start another process to assasinate that person's character. The country's subservient press goes along and makes as if this person deserved to die.

Today, we speak to David's friend Gimelzain "Gimela" Gonzalez who will tell us about the David Felix that she knew.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App